Seminar

10 May
วิกฤตหรือโอกาส? ลงทุนอสังหาฯยุคนี้ให้มีกำไร
วิกฤตหรือโอกาส? ลงทุนอสังหาฯยุคนี้ให้มีกำไร
งานสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจอสังหาฯ โดย Speaker ด้านการลงทุนอสังหาฯ และนักออกแบบระดับแถวหน้า
20 Dec
1200x1200-1
Chief City Innovation Officer (CCIO)
หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) เพื่อยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคเมืองและย่านนวัตกรรม
20 Dec
10
TCA International Congress on Chemistry of Cement 2023
การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 16 งานสัมมนาว่าด้วยเคมีของซีเมนต์ (ICCC) โดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
20 Dec
11
หลักสูตร “ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจในยุคดิจิทัลที่คุณออกแบบได้” โดยสถาบัน ADTE by ETDA
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเอกชน - บุคลากรหน่วยงานรัฐ ให้พร้อมกับการทรานส์ฟอร์มสู่โลกยุคใหม่ โดย สถาบัน ADTE by ETDA
20 Dec
12
ASA Real Estate Forum 2019
ASA Real Estate Forum 2019 งานสัมมนา ASA Real Estate Forum 2019 ภายใต้แนวคิด Smart & Innovative Cities for All
11 Dec
18
โครงการสร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce
โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสทางการตลาดบนโลกออนไลน์ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
11 Dec
19
โครงการสร้างชุมชนสู่ออนไลน์ สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD)
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ด้าน e-Commerce และการตลาดออนไลน์
11 Dec
20
SME D Bank Forum “รวมเรื่องเด็ดเคล็ดลับการทำธุรกิจให้ปัง”
สัมมนาเพื่อส่งเสริมช่องทางการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME D Bank