WORKS

Amarin Creative And Event > Seminar > ASA Real Estate Forum 2019
ASA_1

ASA Real Estate Forum 2019

สัมมนา ASA Real Estate Forum 2019 ภายใต้แนวคิด Smart & Innovative Cities for All ส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะและนวัตกรรม การบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะและเมืองนวัตกรรม ผ่านการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมวางรากฐานสร้างเมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม โดยอมรินทร์ฯ ได้รับมอบหมายในการเป็นผู้ดำเนินงานจัดงานสัมมนา งานแถลงข่าว พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในทุกด้านร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเมือง เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน เมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดพิธีมอบรางวัล ASA Real Estate Awards 2019 รางวัลเชิดชูบุคคลคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์แห่งปี

Case details

Client name:
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA)
Location:
รอยัล พารากอน ฮอลล์
Date:
กันยายน – ตุลาคม 2562
Category:
Seminar / งานสัมมนา