OUR SERVICES

Amarin Creative And Event > PRESS CONFERENCE

PRESS CONFERENCE

งานแถลงข่าว

ในฐานะผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อันดับ 1 ของประเทศ เรามีบริการด้านสื่อแบบครบวงจร ทั้งสื่อดิจิทัลทีวีออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์
ซึ่งรวมถึงการออกแบบรูปแบบการจัดงาน การวางแผนงาน การประสานงาน การเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียง แขกผู้มีเกียรติ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแถลงข่าว และยังมีสื่อพันธมิตรอีกมากมายที่จะทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป