OUR SERVICES

Amarin Creative And Event > Content Production

Content Production

การจัดการความรู้

ในฐานะผู้ผลิตสื่อมากว่า 48 ปี เรามีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลและสื่อความรู้ต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่ง สุขภาพ ความงาม สัตว์เลี้ยง ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์และความรู้ตามความต้องการส่วนบุคคลโดยเรามีฐานข้อมูลความสนใจส่วนบุคคลที่สามารถต่อยอดในการพัฒนาและสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ