WORKS

Amarin Creative And Event > Exhibition > SCG in APEC 2022 Thailand
SCGAPEC_1

SCG in APEC 2022 Thailand

SCG in APEC 2022 Thailand ครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ในรูปแบบการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Meeting ซึ่งคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอมรินทร์ฯ ได้รับมอบหมายในการออกแบบนิทรรศการ ถ่ายทอดเรื่องราวนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงาน SCG in APEC 2022 Thailand ภายใต้ธีม Together to Sustainable Future ตามแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อโชว์ศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ APEC 2022 พร้อมการเปิดตัว “ผลงานชะลอม ตราสัญลักษณ์ APEC 2022 Thailand” หนึ่งเดียวในโลก จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างการตระหนักรู้ในการให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของไทยสู่สายตาผู้นำโลก

Case details

Client name:
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Location:
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
Date:
14-19 พฤศจิกายน 2565
Category:
Exhibition / นิทรรศการ