WORKS

Amarin Creative And Event > Exhibition > กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน (SACIT Concept 2022)
SACITConcept2022_2

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน (SACIT Concept 2022)

นิทรรศการ “SACIT Concept 2022” จัดโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดเชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพงานศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้แนวคิด Crafts Design Matching สร้างมูลค่าเพิ่มให้งานศิลปหัตถกรรมไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยุคใหม่ พัฒนาศักยภาพช่างฝีมือ เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยได้อย่างยั่งยืน โดย อมรินทร์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ให้เป็นผู้ออกแบบโครงสร้าง และตกแต่งพื้นที่จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ “SACIT Concept 2022” รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่จัดงาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์ นำไปการจำหน่ายสู่ตลาดสากล

Case details

Client name:
สถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
Location:
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
Date:
21 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2565
Category:
Exhibition / การแสดงนิทรรศการ