WORKS

Amarin Creative And Event > Fair & Festival > งานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2023

งานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2023

งานมหกรรม e-Commerce ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำด้าน e-Commerce สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนออนไลน์และสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
โดยอมรินทร์ฯ ได้รับมอบหมายในการออกแบบรูปแบบงาน แผนผังและโครงสร้างภายในงาน รวมทั้งจัดเสวนาและจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อมอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการทำตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์และผู้มีอิทธิพลหลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนใจแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในงาน

Case details

Client name:
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
Location:
ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
Date:
26 - 27 สิงหาคม 2566
Category:
Fair & Festival / งานจัดแสดงและงานเทศกาล