WORKS

Amarin Creative And Event > Fair & Festival > Sustainability Expo 2022
SX 2022_Cover

Sustainability Expo 2022

งาน Sustainability Expo 2022 ในส่วน SX Marketplace ที่รวมเหล่าร้านค้าประเภทเครือข่ายธุรกิจความยั่งยืนกว่า 200 แห่ง อมรินทร์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงาน ทั้งการออกแบบ จัดกิจกรรม ในรูปแบบงานที่เน้นการสร้าง Customer Journey และประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เยี่ยมชมงาน พร้อมด้วยการตกแต่งภายในงานที่สะท้อนถึงแนวคิด Good Balance, Better World รวมทั้งเป็นผู้จัดหาร้านค้าเข้าร่วมงานในกลุ่มประเภทสินค้าด้านความยั่งยืนที่มีความหลากหลาย ทั้งของใช้ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแต่งกาย อาหาร ฯลฯ รวมทั้งเป็นผู้อำนวยความสะดวกและควบคุมบรรยากาศงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น

Case details

Client name:
บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด (C asean)
Location:
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
Date:
26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
Category:
Fair & Festival / งานจัดแสดงและงานเทศกาล