SACIT Craft Power

“SACIT Craft Power : แนวโน้มหัตถกรรมร่วมสมัย” โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT

Sacit Craft Power : แนวโน้มหัตถกรรมร่วมสมัย”

โครงการหนุนนโยบาย Soft Power ซึ่งรวบรวมทิศทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมไทยทุกสาขา ต่อยอดสินค้าหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

โดยอมรินทร์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานเปิดตัวโครงการ “Sacit Craft Power : แนวโน้มหัตถกรรมร่วมสมัย” ตั้งเป้าเจาะลึกแนวโน้มหัตถกรรมร่วมสมัยในอนาคต เพื่อปรับปรุงสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ อัปเดตแนวโน้มหัตถกรรมร่วมสมัย เสริมแกร่งสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีตลาดโลก

CASE DETAILS

Client name:
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
Location:
โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท
Date:
28 มีนาคม 2567
Category:
Press Conference / งานแถลงข่าว