WORKS

RESTAURANT UPSKILL COURSES อัปสกิลร้านอาหารสู่ธุรกิจมืออาชีพ

Unilever Food Solutions ร่วมกับ Amarin Academy จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการร้านอาหารหลักสูตร “RESTAURANT UPSKILL COURSES” อัปสกิลร้านอาหารสู่ธุรกิจมืออาชีพ

คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและผู้ที่สนใจ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงความรู้เฉพาะด้านที่ต้องเจาะลึก อาทิ การศึกษาโครงสร้างธุรกิจร้านอาหาร การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การทำการตลาดออนไลน์ การจัดจานอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
อัดแน่นถึง 12 บทเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจอาหาร โดย Amarin Academy ภายใต้ Amarin Media &Event เป็นผู้ออกแบบและจัดทำบทเรียน จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับบทเรียน ควบคุมการถ่ายทำและเรียบเรียงเนื้อหาสรุปบทเรียนเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนช่องทางสื่อออนไลน์ของ Unilever Food Solutions เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Case details

Client name:
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
Location:
ช่องทางสื่อออนไลน์ของ Unilever Food Solutions
Date:
มกราคม 2567 – มกราคม 2568
Category:
Content Production / สาระความรู้