กิจกรรมประชุมเสวนา Trend Guru Panel โครงการ “ศึกษาแนวโน้มหัตถกรรมร่วมสมัย” (SACIT The Future of Crafts, Trend Forecast)

วันจัดงาน 8 พฤษภาคม 2567
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท